تحصیل در مدارس ترکیه با توجه به مصوبات مجلس ترکیه، رایگان و اجباری می‌باشد.  طول تحصیل 12 سال بوده و به‌منظور رفاه حال شهروندان و مهاجرین تعداد زیادی مدارس بین‌المللی نیز فعالیت می‌نمایند که تابع قوانین و مقررات خود و البته تحت نظر آموزش‌وپرورش کشور ترکیه می‌باشند. شهریه در این مدارس متفاوت می‌باشد.

مقطع تحصیلی کارشناسی در بیشتر دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی ترکیه، عموماً 4 ساله می‌باشد.  این دوره می‌تواند با تأیید دانشکده تا 6 سال به طول بیانجامید.

دوره کارشناسی ارشد 2 ساله می‌باشد. این دوره می‌تواند با تأیید استاد راهنما و دانشکده تا 3 سال به طول بیانجامید.

دوره دکتری تخصصی 4 ساله می‌باشد. این دوره می‌تواند با تأیید استاد راهنما و دانشکده تا 6 سال به طول بیانجامید.

دوره‌های دندانپزشکی و پزشکی 5 ساله می‌باشند. در برخی دانشگاه‌ها طول دوره می‌تواند متغیر باشد.

دوره‌های پست دکتری با توجه به تعاریف پروژه‌های دانشگاهی طول دوره متغیری دارند.

Study in Turkey