جوایز بین‌المللی که برای برنامه محققان برجسته، با هدف حمایت از محققان واجد شرایط با دستاوردهای علمی و یا تکنولوژیکی و تجربه کاری بین‌المللی که برای انجام تحقیقات خود در مؤسسات برجسته دانشگاهی، صنعتی یا دولتی است. این طرح‌ها می‌بایستی در مناطق مختلف ترکیه که برای کشور دارای ارزش استراتژیک هستند، کمک کنند (TUBITAK).
TUBITAK
این برنامه طراحی‌شده است که شامل موارد زیر ازنظر حمایت مالی باشد.
بورسیه تحصیلی برای رهبران پروژه (عموماً اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی- پژوهشی هستند).
بورسیه تحصیلی برای ایجاد یک تیم تحقیقاتی (بورسیه تحصیلی برای دانشجویان که حداکثر 5 دانشجوی دکتری می‌باشند که هماهنگ‌کننده پروژه در تیم تحقیقاتی برای انجام تحقیقات خود در ترکیه تحصیل می‌کنند).
پاداش انگیزشی پروژه برای محققان،
بیمه سلامتی برای رهبر پروژه و تیم تحقیقاتی‌اش،
کمک‌هزینه سفر برای رهبر پروژه و تیم تحقیقاتی‌اش،
مدت‌زمان تخصیص حمایت مالی بین 24 تا 36 ماه است. دانشجویان بین‌المللی می‌توانند با شروع به تحصیل در دوره دکتری تخصصی، با همکاری استاد راهنمای خود، پروپوزالی جهت انجام یک تحقیق علمی در راستای سیاست‌های تحقیقاتی TUBITAK امکان استفاده از بورسیه‌های تحقیقاتی را کشور ترکیه را دارا باشند.

دانشجویان دوره دکتری می‌توانند در زمینه تهیه پروپوزال‌های تحقیقاتی با ما در ارتباط باشند.

لیست دانشگاه های تحقیقاتی در ترکیه
Ankara University
Bogazici University
Erciyes University
Gazi University
Gebze Technical University
Hecettepe University
Istanbul Technical University
Istanbul University
Istanbul Cerrahpasa University
Izmir Institute of Technology
Middle East Technical University